Iscenesetting

Til venstre ligger bildet jeg valgte å iscenesette og til høyre ser du resultatet mitt.
Jeg valgte å iscenesette nettopp dette bildet fordi det er relevant med det jeg jobber med i kunstfagene for tiden, og jeg syns derfor det var interessant å kunne jobbe med dette innenfor trykk og foto faget også. I kunstfagene jobber vi med fashion design hvor jeg har valgt å levere mitt arbeid blant annet igjennom  fashion photography. Bildet til venstre er et verk innenfor sjangeren fashion illustration og resultatet mitt vil kunne karakteriseres under nettopp sjangeren fashion photography.

Jeg har prøvd å få bildene så like som mulig uten å redigere alt for mye. Det var vanskelig å få helt samme stilling og uttrykk som bildet vi skulle iscenesette, men jeg syns jeg har klart å lage et bilde med klare likhetstrekk til fashion illustrasjonen og samtidig fått frem mitt eget uttrykk.
 Mens figuren i illustrasjonen har et  litt dømmende og overlegent blitt, har mitt iscenesatte bilde et overseende og drømmende blikk. Jeg tenker det ser ut som om bildet til høyre drømmer om å nå noe, kanskje stjernestatus, og derfor ikke helt føler seg overlegent over andre fordi individet ikke har nådd den posisjonen. Mens i illustrasjonen til venstre kan det se ut som noen som har en klart overlegen posisjon, gjerne en stjernestatus og føler seg overlegent og dømmende. Slik tolket jeg bildene når de ble satt opp ved siden av hverandre, men det er selvsagt åpent for egen tolkning.
Rent kompositorisk sett syns jeg både illustrasjonen og det iscenesatte bildet er godt, begge spiller på det gyldne snitt med de røde leppene i fokus. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar