Bevegelse

Frys bevegelse
Dette bildet er tatt utenfor BI for en stund siden.  Her har jeg bedt personen i bildet hoppe, mens jeg har forsøkt å fryse bevegelsen ved å bruke en veldig kort lukkertid. Jeg syns komposisjonen i bildet er god, og personen ligger i det gylne snitt. De sterke fargene i bildet skaper gode kontraster til bakgrunnen og fremhever personen i forgrunnen. Ved å fryse denne bevegelsen slik, ser det nesten ut som om personen i bildet flyter. Bildet er ikke redigert.
Lukkertid: 1/250

Her har jeg jobbet videre med å fryse bevegelse, fordi jeg syns det var stilig at det så ut som personen i bildet flyter. Bildet har flere diagonale linjer som skaper spenning i bildet; nedre kanten på bygningen, døren, skyggen og personen i bildet. Jeg syns det er stilig at skyggen ser ut som den bøyer seg mot den som ser på bildet, mens personen selv flyter på skrå. I tillegg syns jeg pallene i høyre hjørnet gjør bildet mer interessant. Jeg valgte å redigere bildet svart/hvitt fordi fargene i originalen var litt duse og dro fokuset vekk i fra personen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar